Przebieg wizyty

Jak wygląda wizyta u osteopaty?

Wizyta rozpoczyna się szczegółowym wywiadem, podczas którego oprócz ustalenia bezpośredniej przyczyny zgłoszenia się pacjenta uwzględnia się analizę badań i innych czynników takich jak: choroby współistniejące, towarzyszące im objawy, przebyt kontuzje, urazy, zabiegi operacyjne, wcześniejsze leczenie farmakologiczne. W trakcie wywiadu terapeuta zadaje pytania tylko pozornie nie związane z konkretna dolegliwością pacjenta które umożliwiają szerszy pogląd na ogólny stan osoby badanej i pozwalają lepiej wysublimować pierwotna przyczynę problemu lub znaczna jego część. Niezwykle istotnym jest aby podczas wizyty przekazać lekarzowi jak najwi8ęcej istotnych informacji dotyczących naszego trybu życia, a także samopoczucia psychicznego i fizycznego.

Badanie pacjenta:

Badanie przebiega w sposób manualny i obejmuje ono ocenę ruchomości mięśni, stawów i więzadeł a także wygląd, symetrię i stan poszczególnych części ciała. Wykorzystując liczne testy kliniczne diagnosta ocenia rozkład napięć w organiźmie pacjenta aby określić przyczyny dolegliwości bólowych. Leczenie osteopatyczne Terapia oparta jest na delikatnej pracy manualnej. Głównym celem leczenia jest redukcja wzmożonego, nieprawidłowego napięcia w obrębie ciała, dysfunkcji w zakresie układów, poprawa ruchomości w zakresie kostno-mięśniowo-więzadłowym, regulacja przepływu płynów ustrojowych w organizmie i niwelowanie dolegliwości bólowych.

Długość procesu leczenia (ilość wizyt):

Ilość niezbędnych wizyt terapeutycznych jest kwestią bardzo indywidualną. Terapia może zakończyć się sukcesem po jednym spotkaniu lub wymagac kilku sesji. W niektórych, zwłaszcza przewlekłych stanach potrzebna jest ciągłość regularnych spotkań w określonych odstępach czasowych.